CompanyValue

CompanyValue ger dig det stöd du behöver för att genomföra en lyckad företagsförsäljning

Vi är bra på att lyssna och förstå vad som är viktigt för dig gällande företagets framtid.

Vi vet att en företagare många gånger prioriterar fler saker än att bara få ett bra pris på verksamheten han/hon säljer. Sökprocessen efter en ny ägare av bolaget kan därför se olika ut beroende på säljarens preferenser. 

 

Vi förstår hur köparna tänker och värderar ditt bolag.

När vi träffar en säljare kan vi ibland se att företaget inte är redo för en försäljning. Man brukar kalla det för att ”Klä Bruden”, vilket innebär att företaget först bör genomgå vissa förändringar innan det är lämpligt att påbörja en regelrätt försäljning. Vi kan erbjuda dig rätt support, som ökar värdet på företaget i köparens ögon.

 

Vi vet vilka framgångsfaktorerna är för en lyckad försäljning. 

Med en lyckad försäljning menar vi både tiden fram tills ett avtal är tecknat med en ny ägare och tiden därefter. Vi har ett stort kontaktnät och processer, som gagnar en effektiv försäljningsprocess. Dessutom kan vi erbjuda support efter genomförd försäljning för att åstadkomma ett lyckat övertag. Något som är viktigt för att säljarens eventuella Tilläggsköpeskilling ska betalas enligt plan men också för att personalen ska få en fortsatt trygg och inspirerande fortsatt anställning- Något vi vet att de flesta företagarna bryr sig om.

Läs mer under rubriken Våra tjänster

 

Vi kommer att föreslå dig den tjänsten som svarar mot dina behov, så att du inte köper en för omfattande konsultinsats och heller inte en för enkel tjänst, som inte ger dig full utväxling av företagets värde. Syftet är att du inte ska behöva betala mer än vad du har behov av. 

Vi arbetar över hela Sverige och vår målgrupp är företag med omsättning från 5 miljoner upp till 200 miljoner kronor.

              CompanyValue - Företagsförmedling med kvalitet