Publicerade-artiklar

Så här skriver media om CompanyValue

Kontakta oss så skickar vi artiklarna

Artiklar i Dagens Industri den 20 september 2018 och 7 februari 2019

Artikel i Göteborgsposten den 3 Januari 2016

En serie av artiklar, som vi skrivit inom området Företagsöverlåtelser har publicerats på https://www.foretagande.se/starta-eget//

Fortgatan 1
426 76 Västra Frölunda
Sverige