Pågående uppdrag

Byggentreprenör:

Ett mycket välskött företag med en ledande position i Sverige inom sitt område. Har en obruten stark historisk tillväxt och med lika goda framtidsutsikter.

 

 • Omsättning 106 miljoner
 • EBIT 14 miljoner
 • Antal anställda 60

Internetföretag:

Ett stabilt företag som hela tiden utvecklats i takt med nya förutsättningar i en bransch som är i en pågående förändringsprocess. Ägaren ser stora möjligheter att växa genom att vända sig till nya marknadssegment. Han har påbörjat förändringsarbetet och på kort tid lyckats etablera helt nya kundtyper.

 

 • Omsättning 12 miljoner
 • EBIT 4,5 miljoner
 • Antal anställda 11

Bygghandel:

Bygghandel med egen fastighet i en region där kundunderlaget kommer att öka med 70 % inom 5 år.

 

 • Omsättning 24 miljoner
 • EBIT 1 miljoner
 • Antal anställda 8

Mekanisk verkstad:

Mekanisk verkstad, som säljs med eller utan tillhörande fastighet. Bra kundrelationer och enbart personalbrist som begränsar tillväxtmöjligheterna.

 

 • Omsättning 10 miljoner
 • Antal anställda 8
 • Vinst 1,5 miljoner

Gym med egen fastighet:

Beläget AAA-läge i Kungsbacka. Stora utvecklingsmöjligheter med fastigheten vilket gör den till ett spännande objekt.

Medtech-bolag:

Startup företag med patenterad lösning inom dentalområdet (komponent till tandimplantat, som effektiviserar tandläkarens arbete). Finansiering steg 1 klar men till hösten när företagets produkter är CE-märkta och testade kommer ytterligare kapital att sökas. Planerad exit inom 5 år väntas ge en mycket god utväxling på investerat kapital. Begär prospekt så får du mer information om denna möjlighet. 

Fortgatan 1
426 76 Västra Frölunda
Sverige