CompanyValue

 

CompanyValue Företagsförmedling

Erbjuder dig en mäklartjänst, som är anpassad till ditt företags behov.

Exempel:
Jag övertog nyligen ett försäljningsuppdrag från en mäklare som inte lyckats sälja ett företag under det år som hans uppdrag pågick. Säljarna var missnöjda och hade reagerat negativt mot att deras mäklare hade föreslagit dem att själva identifiera tänkbara köpare. Mäklaren å andra sidan arbetade normalt på det sättet att han enbart annonserade efter kunder, och de som svarade på annonserna skickade han information till och drev den fortsatta processen därifrån.

Mäklaren hade inte begått något fel. Han levererade en tjänst, som han var van vid att utföra och som han har kompetens för.

– Ibland fungerar det bra och ibland inte. Att en del företag förblir osålda är ett accepterat problem.

Att köpa tjänsten ”Företagsmäkleri” är en sällanköpsvara, det vill säga något som de flesta företagare bara gör en gång under sitt liv. Jag tror att vi alla har erfarenheter av hur svårt det är att köpa något vi inte har god förståelse och insikt i. Jag har en kompis, som uttryckt det så här: ”Om man ska köpa någon ny tjänst eller produkt idag, så måste man doktorera på ämnet innan man kan bestämma sig”.

Beroende på att olika företag har olika behov av mäklartjänster, erbjuder vi ett diversifierat tjänsteutbud, så att vi kan ge dig den lösning, som krävs för att just ditt bolag ska säljas effektivt = Till bästa pris, inom en rimlig tidshorisont och till ett arvode, som är anpassat efter vad som är rimligt för ditt företag. // Svante Magnusson

KONTAKT

Hur hittar du oss?

CompanyValue
Fortgatan 1
426 76 Västra Frölunda
Sverige

+46 707 96 65 03

info@companyvalue.se

Skriv till oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fortgatan 1
426 76 Västra Frölunda
Sverige